Personligheds undersøgelser

Jeg tilbyder personligheds undersøgelser.

Denne form for undersøgelse anvendes for at få indtryk af en persons selvopfattelse, følelsesmæssige tilstand, relation til andre, realitetsopfattelse og opfattelse og bearbejdning af indtryk fra omgivelserne.

Formålet med undersøgelsen kan være at vurdere, om personen har behov for en særlig indsats i form af særlig støtte på det følelsesmæssige område, psykiatrisk udredning eller psykologisk behandling.

Undersøgelsen foregår typisk i min klinik og består i testning med personlighedsprøver og samtale med klienten.

Denne form for undersøgelse foretages oftest som supplement til børnepsykologiske- kognitive- eller neuropsykologiske tests.

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport om undersøgelsens resultater.

Rapporten indeholder forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Rapporten gennemgås efterfølgende  med de implicerede personer.

Tilbage til Undersøgelser