Kognitive undersøgelser

Jeg tilbyder kognitive undersøgelser.  Her vurderes en persons generelle intelligens ved hjælp af standardiserede intelligenstests. For mindre børn kan dette have betydning for, hvilken form for institution, der bør tilbydes og om der er behov for særlig indsats i form af støttepædagog. For større børn hvilket skoletilbud de bør tilbydes og om der er behov for andre støtteforanstaltninger som f.eks.: støtte i fritiden eller familierådgivning. For voksne kan denne form for undersøgelse have betydning i forbindelse med overvejelse over hvilken type arbejde eller beskæftigelse kan klare eller om personen skal tilkendes pension.

En kognitiv undersøgelse foretages ofte i forbindelse med en neuropsykologisk undersøgelse, hvis der ikke i forvejen foreligger en intelligensundersøgelse, der er mindre end 1 år gammel.

Undersøgelsen foregår typisk i min klinik, der beregnes  3-4 timers testning fordelt på 2 gange.

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en rapport om undersøgelsens resultater.

Rapporten indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Rapporten gennemgås efterfølgende med de implicerede personer.

Tilbage til Undersøgelser