Børnepsykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder børnepsykologiske undersøgelser, der har til formål at vurdere et barns udviklingsniveau, stærke og svage sider eller udredning af udviklingsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder eller adfærdsproblemer med henblik på vurdering af, hvilken indsats der er behov for.

Undersøgelsen vil som regel bestå dels af en test med psykologiske prøver dels af en observation af barnet i dets normale omgivelser.  Desuden samtale med forældre og andre voksne, der har med barnet at gøre som fx pædagoger eller dagplejemødre.

Undersøgelsen kan foregå i min klinik eller der, hvor barnet befinder sig.

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport om resultaterne af undersøgelsen.

Rapporten indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb.

Rapporten gennemgås efterfølgende med de implicerede personer.

Tilbage til Undersøgelser