Undersøgelser

En psykologisk undersøgelse er som regel første skridt i en behandling, og vil have til formål at afklare det videre behandlingsbehov.

For børn og unge kan en psykologisk undersøgelse være relevant ved mistanke om fx:

  • udviklingsforstyrrelser/syndromer, ADHD, medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • indlæringsvanskeligheder, sprogforstyrrelser, kontakt-eller kommunikationsvanskeligheder
  • adfærdsproblemer, tilknytningsproblemer, følelsesmæssige problemer
  • omsorgssvigt, mistrivsel

 

For voksne kan en undersøgelse være relevant ved fx:

  • udredning af psykologiske problemer
  • tvivl om relevant støtte/indsats
  • udredning af funktionsniveau i forbindelse med fx. arbejdsmarkedsafklaring eller erstatningssager
  • udredning af medfødt eller erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning

 

I forbindelse med undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport om resultaterne af undersøgelsen. Rapporten indeholder pædagogiske anvisninger med forslag til indsats og en vurdering af det videre forløb. Denne rapport gennemgås efterfølgende med de implicerede personer.

Afhængigt af den specifikke problemstilling tilbyder jeg følgende typer psykologiske undersøgelser:

 

Tilbage til Forsiden