Rådgivning

Rådgivning eller vejledning kan være relevant, hvis voksne er i tvivl om børns trivsel eller udvikling eller fagpersoner er i tvivl om en persons støttebehov.

Jeg tilbyder rådgivning til:

 • forældre til spædbørn  med udviklingsproblemer
 • forældre til ældre børn
 • pleje- og adoptivforældre
 • de voksne på opholdssteder
 • lærere og pædagoger
 • kontaktpersoner og andre professionelle fra institutioner, skoler, socialforvaltninger, familieafdelinger, jobcentre m.m.
 • andre klienter med psykologiske problemstillinger

 

Rådgivningen kan fx dreje sig om:

 • støtte til børns udvikling og opdragelse
 • specialpædagogik og neuropædagogik
 • skoleproblemer og skoleplacering
 • hvordan man kan hjælpe børn og unge med handicaps, udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, trivsels- adfærdsproblemer, sociale og følelsesmæssige problemer
 • i forlængelse af undersøgelser af børn unge og voksne om  muligheder for skole, erhverv, bolig  samt om afhjælpning af vanskeligheder i dagligdagen
 • hjælp til unge og voksne med at klare udfordringer eller kriser

 

Tilbage til Forsiden