Person data

Asta Haugland psykologklinik er data ansvarlig og skal sikre, at alle persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Ifølge lovgivningen skal man som autoriseret psykolog føre ordnede optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling.

Alt materialet skal opbevares forsvarligt. Journalmateriale skal opbevares i 5 år, hvorefter det skal destrueres på forsvarlig måde.

Alle psykologer har tavshedspligt. Den kan kun under særlige omstændigheder brydes, f.eks. hvis klienten eller andre er udsat for fare, eller hvis et barn eller en ung under 18 år er udsat eller har brug for særlig støtte.

Klienten skal altid underrettes om, hvilke oplysninger og til hvem de videregives og hvorfor det er nødvendigt.

Klienten kan selv ønske at tavshedspligten skal brydes, der skal i de tilfælde foreligge et informeret samtykke til videregivelse af oplysningerne.

Som klient kan man altid kræve indsigt i oplysninger om sig selv. Og man har lov til at klage til myndighederne.