Priser/Takster

Priser/Takster:

Undersøgelser: Her afhænger prisen af opgavens art og omfang.  Pris pr. time 800-950 kr.

Opfølgende møder: pr. time 950 kr.

Køretidsbetaling: 800 kr pr. time + højeste km takst pr. km.

Individuel konsultation: 1 time 950 kr.

Hypnose/hypnoterapi 1. kontakt med samtale: 1-1½ time 1200 kr.

Hypnose/Hypnoterapi: efterfølgende gange 1 time 950 kr.

Supervision: 1 person pr. time 1000 kr. 2-3 personer pr. time 1200 kr.

Ved aftenkonsultation efter kl. 18 betales et tillæg på 200 kr.

Der kan gives nedslag i prisen for fx. studerende, kontanthjælpsmodtagere.

Afbud eller ændring af tid må meddeles via mail eller sms senest dagen før inden kl. 16.

Ved sygdom senest kl. 8 samme dag.

Ved udeblivelse eller for sent afbud betales det fulde honorar.

Jeg har ingen overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt med lægehenvisning.

Det betyder dog også, at du skal betale hele honoraret selv, med mindre du har aftale med

  • socialforvaltning
  • børn-og ungeforvaltning
  • en forsikring

om, at de vil støtte økonomisk.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan under visse betingelser få tilskud til behandling. Se oplysninger herom på Danmarks hjemmeside.

Oplysninger om priser på specifikke ydelser fås ved direkte henvendelse.

Betaling kontant ved hver konsultation eller via bank.

Indbetalingskonto: reg.nr.: 0575 konto nr.: 8250472

Tilbage til Forsiden